Priskommitté

Priskommitté

Entreprenörskapsforum står tillsammans med Institutet för Näringslivsforskning och VINNOVA bakom ”The Global Award for Entrepreneurship Research” Priskommittén är ansvarig för nomineringsprocessen och det slutgiltiga utnämnandet av pristagare. Priskommittén utser även årets unga forskarpristagare och består av:

Martin Andersson, Blekinge Tekniska Högskola, ordf.
Pontus Braunerhjelm, KTH och Entreprenörskapsforum
Frédéric Delmar, Lunds universitet
Annika Rickne, Göteborgs universitet
Karin S Thorburn, Norwegian School of Economics
Karl Wennberg, Linköpings universitet

Följ oss på: