En innovationsstrategi för Sverige

Swedish Economic Forum Report 2010

img_fr_SEF2011omslag

I årets Swedish Economic Forum Report, En innovationsstrategi för Sverige, presenteras idén om ett innovationspolitiskt ramverk för att långsiktigt stärka näringslivets utvecklingskraft. Förslaget är inspirerat av Sveriges finanspolitiska ramverk som bidragit till att Sverige är det land som kanske kommer starkast ur den globala finansmarknadskrisen.

Den framtida svenska ekonomiska utvecklingen bygger något förenklat på två grundläggande förutsättningar: dels att Sverige är internationellt konkurrenskraftigt som kunskapsnation, dels att det finns effektiva mekanismer för att omvandla kunskap till innovationer. Det räcker inte med en politik som ensidigt satsar på högre kunskap, länkarna till kommersialisering måste också fungera.

I En innovationsstrategi för Sverige beskrivs både styrkor och svagheter i den svenska innovationsmiljön. Bland de nya rön som lanseras märks bl a de små företagens roll för innovationer, en förändrad syn på universitetens roll som innovationsmotorer, hur internationaliseringen påverkar kunskapsinhämtandet samt att den svenska FoU-paradoxen förefaller vara begränsad till vissa sektorer. Dessa nya insikter kan förväntas vara värdefulla i utformandet av en innovationsstrategi för Sverige.

Rapportens författare är Pontus Braunerhjelm, vd, Entreprenörskapsforum, professor, KTH (red.), Martin Andersson, docent, BTH, IHH i Jönköping och KTH, Navid Bazzazian, ek dr, HEC Paris, Olof Ejermo, docent, Lunds universitet, Hans Lööf, professor, KTH, Gustav Martinsson, ek dr, HHS i Stockholm, Lars Persson, docent och vice VD, IFN, Karl Wennberg, ek dr, HHS i Stockholm och Ratio, Erik Wetter, ek dr, HHS i Stockholm, och Thomas Åstebro, docent, HEC, Paris.

Entreprenörskapsforum 2010:2
ISBN:91-89301-xx
Sid:
Språk: Svenska

pdfIconLadda ned rapporten

pdfIconLadda ned policysammanfattningen

pdfIconLadda ned policysammanfattningen (Engelska)


Följ oss på: