Entreprenörskap i grund- och gymnasieskolor

– En kvantitativ studie 2004 och 2006

För att undersöka förekomsten och innebörden av entreprenör­skaps­utbildning vid de svenska grund- och gymnasieskolorna genom­fördes under våren 2004 två en­kät­undersökningar. Studien följdes upp hösten 2006 med ytterligare två enkät­undersökningar i syfte att undersöka om förekomsten av entreprenör­skaps­utbildning ökat under 2,5 år, i takt med det ökade politiska intresset för området på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. I denna rapport presenteras resultaten av både 2004 och 2006 års under­sökningar.

Författare är Carina Holmgren, tidigare forskningssistent vid Forum för små­företags­forskning.

Carina Holmgren
FSF 2007:19
Sid: 42

Ladda ned rapporten:

pdfIconEntreprenörskap i grund- och gymnasieskolor – en kvantitativ studie 2004 och 2006


Följ oss på: