Entreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling – Swedish Economic Forum Report 2009

img_fr_SEF2009Under en lång följd av år har utsläppen av växthusgaser stigit med påtagliga klimatförändringar – avsmältning av glaciärer, försvinnande havsis och frekventa värmeböljor – som följd. På global nivå har ledande politiker antagit målet att jordens temperatur inte ska stiga mer än två grader. Det innebär att OECD-länderna måste sänka sina utsläpp av växthusgaser med minst 50 procent till 2050. Men hur ser en global och nationell klimatpolitik för att nå detta mål ut?

I den första Swedish Economic Forum-rapporten, Entreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling, hävdas att en global satsning på teknisk utveckling och innovation måste vara en integrerad del i kampen mot en fortsatt global uppvärmning. Det finns inga kostnads- eller osäkerhetsskäl att avstå från åtgärder idag som på sikt kan stabilisera klimatet. Det räcker dock inte med ett nytt och något striktare Kyotoavtal för att världen ska kunna frigöra sig från ett fossilberoende.

Oavsett hur förhandlingarna vid klimatmötet i Köpenhamn slutar så kommer frågan att leva vidare under många decennier framåt. I rapporten presenteras ett flertal konkreta ekonomisk-politiska policyförslag som skulle kunna utgöra stommen i en global strategi för teknik- och innovationssatsningar för att bemöta klimathotet.

Författarna bakom Swedish Economic Forum Report 2009 är Christian Berggren, Linköpings universitet, Karl Johan Bonnedahl, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Pontus Braunerhjelm (red.) Entreprenörskapsforum, Jessica Eriksson, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Mads Greaker, Statisk Sentralbyrå, Norge, och Göteborgs universitet, Michael Hoel, Oslo universitet, Fredrik Lagergren, KTH Executive School, och Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet.

Sid: 138
Språk: Svenska
ISBN: 91-89301-31-5

Ladda ned rapporten:
pdfIcon
Policysammanfattning
pdfIconEntreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling

_

_

Följ oss på: