Översättning av entreprenörskap till skolans praktik

En processtudie av projektet Entreprenöriellt lärande i Västra Götaland

Framsida_PA1_KlasVästra Götalandsregionen har sedan 2006 genomfört projekt för att stimulera entreprenörskap i regionens grund- och gymnasieskolor. Efter­som det resursmässigt uppgavs vara svårt för en­skilda kommuner och skolor att arrangera en om­fattande utbildning i entreprenöriellt lärande har Västra Götalandsregionen initierat ytter­ligare två projekt med inriktning entreprenörskap i grund- och gymnasie­skolor. Syftet med projekten är att ge arbetslag inom grundskola och gymnasium en god grund i entreprenöriellt lärande så att de efter ut­bildningen har ett genom­tänkt och tydligt arbets­sätt för att arbeta entreprenöriellt i sin under­visning.

Projektet har studerats av Entreprenörskapsforum. på uppdrag av Västra Götalands­­­regionen. Syftet är att undersöka om och hur utbildningen inspirerar till att förändra pedagogers arbets- och förhållningssätt, organisering av arbetet och om ut­bildningen leder till eventuella struktur­­för­ändringar i de deltagande skolorna.

Denna rapport fokuserar främst på deltagarnas syfte att delta i utbildningen, vilken legitimitet som finns för utbildningen och eventuella förändrings­processer, vilka förändrings­processer som initieras som en följd av ELVG-projektets ut­bildnings­insats samt vilka hinder som finns för dessa processer.

Ladda ned rapporten:
pdfIcon
Översättning av entreprenörskap till skolans praktik

Följ oss på: