Så skulle det kunna bli – Visionen av ett effektivare, rättvisare och vitalare svenskt vårdsystem

FSF-bokenNedladd.pmdSå skulle det kunna bli är en bok om hur det framtida svenska vårdsystemet skulle kunna se ut om politikerna tog det helhetsgrepp som är nödvändigt. En heltäckande och samtidigt inträngande genomgång av den svenska sjukvårdens förtjänster och brister. Författaren dissekerar systemfelen sakkunnigt och konkret. Och han lägger fram ett reformprogram som kan tillföra den vision som saknas i dagens sjukvårdspolitik. En bok som alla sjukvårdsansvariga bör ta del av och förhålla sig till.

Karl-Henrik Pettersson är ekonom, fd bankman. Han har tidigare skrivit uppmärksammade böcker på temat ekonomi och samhälle, bland annat Det herrelösa industrisamhället, Politikerna på efterkälken och Det exploderande stoföretaget.

Ladda ned rapporten:
pdfIcon
Så skulle det kunna bli- Visionen av ett effektivare, rättvisare och vitalare svenskt vårdsystem

pdfIconVisionen – Den första delen  ur boken: Så skulle det kunna bli

Följ oss på: