Ny webbplats lanserad!

Måndagen den 7 september lanserades Entreprenörskapsforums (f d FSF) nya webbplats. Vid lanseringen presenterades Entreprenörskapsforums Sysselsättningsindex för Örebro.

Lanseringsmingel i Örebro

Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum, inledde lanseringsmötet med att presentera de förändringar som skett inom Entreprenörskapsforum under det år som han innehaft VD-posten. Året har präglats av ett intensivt utvecklingsarbete och framgångsrika projekt. Bland annat nämnde han namnbytet: i maj bytte Forum för småföretagsforskning namn till Entreprenörskapsforum. Flera nya projekt har initierats inom fyra nya forskningsområden. Dessutom är Entreprenörskapsforum en av tre organisationer bakom entreprenörskapsforskningens ”nobelpris ”: Global Award for Entrepreneurship Research. Det nya, större priset på 100 000 euro, delades ut för första gången i våras. Utöver detta har välbesökta och fullmatade konferensprogram med välrenommerade medverkande genomförts i form av bl a Småföretagsdagarna, Entreprenörskapsveckan och Almedalsveckans aktiviteter.

Hur ska man bäst kommunicera ut allt detta? Jo, genom den nya webbplatsen som enligt Pernilla Norlin, kommunikationschef, Entreprenörskapsforum, syftar till att bli den främsta och mest aktuella sajten för kommunikation kring entreprenörskaps-, innovations- och småföretagsforskning. Pernilla berättade att den nydesignade webbsajten innehåller nya funktioner som kalendarium, sök-, nyhetsbrevs-, och anmälningsfunktioner samt kommer att samla aktuella och relevanta tips om bl.a. de organisationer, artiklar, rapporter och seminarier du bör känna till om du är intresserad av entreprenörskaps- och småföretagsfrågor. En annan nyhet som presenterades var E-spegeln, den blogg som är tänkt att spegla kunskapsutvecklingen i, om och för entreprenörskap genom att sprida dagsfärsk forskning.

Karl Wennberg, fil dr och lärare vid Imperial College i London och Handelshögskolan i Stockholm samt en av redaktörerna för den nystartade bloggen, berättade att E-spegeln, förutom att presentera och diskutera aktuell forskning, också ska kommentera entreprenörskapsdebatten. Han exemplifierade detta med Caroline Wigrens inlägg om den högaktuella LOV-lagen, Lagen om valfrihetssystem, som kommer att erbjuda mer av mångfald inom primärvården efter den 1 januari. Den nya lagen innebär ett systemskifte och är som julafton för en entreprenörskapsforskare hävdade Wennberg, som lovade att bloggarna återkommer i ämnet.  

Därefter gav Anna Kremel, doktorand, Entreprenörskapsforum, en försmak på årets upplaga av Entreprenörskapsforums sysselsättningsindex genom att presentera Örebro läns resultat.

Indexet rankar samtliga Sveriges kommuner utifrån var den positiva förändringen i sysselsättningen är störst. Det visade sig dock att Örebro län åter hamnar på en bottenplacering, på plats nr 17 av 21 län – en oförändrad placering i jämförelse med förra årets mätning.  Bäst i länet hamnar Nora kommun, på 15:e plats och med en sysselsättningsförändring på 6,36 procent mot rikssnittet på 3,2 procent.

Anna pekade på ett antal lärdomar att dra av sysselsättningsindex. Bland annat att jobben skapas i det privata näringslivet och bland de små företagen.

–        Det gäller att skapa förutsättningar för små företag att etablera sig och växa på orten. Kommunerna kan t ex försöka hitta lokala riskkapitalister, se över infrastrukturproblem samt skolornas kvalitet, avslutade Anna Kremel.

Gunnar Eliasson, professor emeritus, presenterade sedan sin rapport till Globaliseringsrådet, ”Svensk sjukvård som en framtida exportindustri? En industriekonomisk analys”, och lade även till perspektivet: vad har Örebro län för möjligheter? Gunnar berättade att 14 procent av USA:s BNP idag läggs på investeringar i och konsumtion av hälsotjänster. Uppskattningen för år 2050 är att denna summa ökar till en tredjedel. Samma scenario är tänkbart för Sverige.

Gunnar menar att ett avancerat industriland som Sverige med en betydande medicinskt teknologisk kompetens inte kan kosta på sig att missa denna globala industriella möjlighet.  Men för att lyckas krävs entreprenörsanda, en frihet att agera som entreprenör samt en kommersialiseringskompetens. Hur stor sådan förmåga finns det då i Örebro län? Gunnar Eliasson menade att det är möjligt för Örebro att haka på den medicinsktekniska axel som löper mellan Karlskoga och Linköping. Sjukhuset kan t.ex. bidra till detta genom att vara en kompetent och krävande kund till läkemedelsindustrin.

Clas Wahlbin, professor, Jönköpings Internationella Handelshögskola och styrelseordförande Entreprenörskapsforum, trodde också att Örebro skulle kunna ta täten inom ett område – men hävdade att man måste börja med att träffas.

–        Man måste våga och pröva sig fram för att sedan turboladda där man ser att vägen bär fram. Man måste våga göra fel, men i så liten skala som möjligt, sa Clas Wahlbin.

Per Frankelius, docent, Örebro universitet, såg idéernas kraft som viktigast:

–        Det gäller att ta initiativ, och det är något som småföretag är bra på. Och så måste vi låta många blommor blomma!

Därefter tog minglet vid med bubbel, snittar och intressanta möten.

Läs pressmeddelandet för Entreprenörskapsforums sysselsättningsindex 2009, Örebro.

Ta del av Anna Kremels pp-presentation.  

Ta del av Gunnar Eliassons pp-presentation.