Förnyelse offras i krisen

”Det är just mot innovations-kapaciteten som krisen slagit hårdast. De långsiktiga konsekvenserna kan bli allvarliga.” Det skriver Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum, och Jenni Nordborg, programledare Forska&Väx, Vinnova, på DI Debatt idag.

Artikeln hänvisar till statistik på företagens investeringar i utveckling och innovation för 600 slumpmässigt utvalda företag. 

Ta del av den aktuella SKOP-undersökningen i pdf-format »

Läs debattartikeln som publicerades i Dagens Industri i pdf-format »