Köpenhamnsavtalet måste kompletteras med en global innovations- och teknikpolitik!

img_SEF_fotoradEtt nytt klimatavtal i Köpenhamn måste kombineras med en global innovations- och teknikpolitik för att långsiktigt hejda den globala uppvärmningen. Globala innovations- och tekniksatsningar kan finansieras med de intäkter som en auktionering av utsläppsrättigheter ger. Det hävdar författarna till den första Swedish Economic Forum-rapporten på temat Entreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling.

– Att hejda den globala uppvärmningen fram till 2050 kostar ungefär lika mycket som de totala kreditförluster som finansmarknadskrisen gav upphov till – under två år! Det finns ingen ursäkt för politiskt passivitet, hävdar Pontus Braunerhjelm, professor och VD för Entreprenörskapsforum.

Årets rapport tar sin utgångspunkt i att vi alla omfattas av hur och om klimatproblemen blir lösta. Frågan är högaktuell med anledning av klimatmötet i Köpenhamn men kommer – oavsett hur förhandlingarna slutar – att leva kvar på agendan under många decennier framåt. Vi författare till rapporten betonar att ett nytt klimatavtal måste kombineras med en global innovations- och teknikpolitik för att hejda den globala uppvärmningen. Globala innovationssatsningar skulle kunna finansieras med intäkter från utsläppsrättigheter som auktionerats. Men det räcker inte. På kort sikt behöver också effektiviteten i energisystemen öka och subventioner till fossilbaserade energisystem avvecklas. Förändringar på efterfrågesidan är nödvändiga vilket dock förutsätter transparens och att olika energislag fullt ut bär sina kostnader.

Rapportens författare är Christian Berggren, professor, Linköpings universitet, Karl Johan Bonnedahl, forskare, Handelshögskolan, Umeå universitet, Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum och professor, KTH, Jessica Eriksson, ek dr, Umeå universitet, Mads Greaker, forskningsledare, Statisk Sentralbyrå och Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Michael Hoel, professor, Oslo universitet, Fredrik Lagergren, VD, KTH Executive School, och Patrik Söderholm, professor, Luleå tekniska universitet.


Ladda ned rapporten:

Entreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling (.pdf)
Policysammanfattning (.pdf)

Läs debattartikeln »

Läs referatet »

_