Forskning om riskkapitalets funktion belönas med 100 000 euro

img_globalaward_lernerDen amerikanske professorn Josh Lerner tilldelas det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2010. Det offentliggjordes idag på Småföretagsdagarna i Örebro. Det var en glad och tacksam Josh Lerner som tog emot meddelandet via länk från USA. – Det är ära och ett privilegium att få priset i en så spännande tid för entreprenörskap och entreprenörskapsforskning, sa Lerner.

Josh Lerner är professor i Investment Banking vid Harvard Business School, Boston, USA. Han får priset för sina framstående och inflytelserika resultat inom entreprenörskapsforskningen. Prissumman är 100 000 euro.

– Det är  uppmuntrande att entreprenörskapsforskningen fått ett så stort erkännande av många policymakers, sa Lerner

Genom att förklara riskkapitalets roll och funktion i ekonomin har Josh Lerner etablerat en bro mellan mikro- och makronivåerna i ekonomin. Detta har i sin tur medverkat till att förbättra förståelsen för drivkrafterna i modern ekonomisk tillväxt och därmed försett politiska beslutsfattare med ett avsevärt bättre underlag.

– Josh Lerner är främst känd för sin banbrytande forskning om riskkapital i tidiga skeden. Under senare år har hans forskning dessutom utvidgats till att omfatta forskningsområdet innovation där han trycker på vikten av allianser, patent och utveckling av användardrivna innovationer (s.k. open source-projekt), sa professor Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum och ordförande i den kommitté som utser pristagaren.

I sin senaste och mycket omtalade bok – ”Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Enterpreneurship and Venture Capital Have Failed and What to Do About It” – beskriver han de viktigaste lärdomarna från forskningen på det innovationspolitiska området samt frågan om regeringar och offentliga aktörer kan göra något och i så fall vad.

Enligt priskommitténs motivering har Josh Lerners nyskapande bidrag förändrat sättet att se på riskkapitalets roll för att nya företag med innovationer och entreprenörskap ska kunna etableras och expandera. Josh Lerners forskning har varit avgörande för utformandet av den moderna analysen av riskkapitalbaserat entreprenörskap.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni i Stockholm i maj.

För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org