Entreprenöriellt lärande studeras i ny rapport

Carina Holmgren har gjort en processtudie av projektet Entreprenöriellt lärande i Västra Götaland. Syftet är att undersöka om och hur utbildningen inspirerar till att förändra pedagogers arbets- och förhållningssätt.