Utbildningens betydelse för entreprenörskapet

img_PS_bannerI vilken utsträckning påverkar en individs utbildning valet att bli entreprenör och vilken betydelse har utbildningen för entreprenö- rens prestationsförmåga? Två frågor med uppenbara policy- implikationer som behandlas i den senaste utgåvan i Entreprenörskapsforums serie policysammanfattningar.

Ett säkerställt samband mellan utbildning och entreprenöriella val och prestationer skulle ge skolan en huvudroll i en samhällsekonomi med ambition att få fram fler och framgångsrika entreprenörer. Emellertid finns det stora luckor och brister inom forskningen på detta område.

Det framkommer i artikeln “Education and entrepreneurship selection and performance: A review of the empirical litera- ture”. Justin van der Sluis, Mirjam van Praag från University of Amsterdam och Wim Vijverberg, Universtiy of Texas at Dallas and IZA, presenterar en överblick av befintlig forskning om sambandet mellan å ena sidan valet att bli entreprenör och entreprenöriell prestation, å andra sidan formell utbildning. Avslutningsvis diskuteras möjliga inriktningar för framtida forskning inom området.

Författarna beskriver de huvudsakliga resultaten i befintlig litteratur, förklarar skillnaderna mellan olika studier samt sätter in de empiriska resultaten i ett teoretiskt sammanhang och kopplar slutligen resultaten till den mer utvecklade litteraturen i arbetsmarknadsekonomi. I denna Policysammanfattning sammanfattas de primära slutsatserna av författarnas genom- gång rörande utbildning och entreprenörskap, för en noggrannare genomgång hänvisas till deras artikel.

Ladda ned policysammanfattningen (.pdf)