Ett innovationspolitiskt ramverk för långsiktigt uthållig tillväxt

Det krävs kunskapsuppbyggande och kunskapsomvandlande åtgärder för långsiktigt uthållig tillväxt, säger Pontus Braunerhjelm och föreslår därför ett innovationspolitiskt ramverk. Det är i egenskap av ekonom i Industrins Ekonomiska Råd han uttalar sig och anledningen är lanseringen av rapporten ”I finanskrisens kölvatten – risker och utmaningar”.

Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforums VD, även professor KTH, diskuterar i Industrins Ekonomiska Råd hur svensk industri kommer att klara den framtida konkurrensen. Han menar att det beror på landets utvecklingskraft och omställningsförmåga och avgörande är innovationskapaciteten.

Därför hävdar rådet att: för det första bör de generella förutsättningarna i ett globaliseringsperspektiv präglas av stabila skattebaser där ett långsiktigt fördelningspolitiskt perspektiv i skattepolitiken förenas med ett tillväxtpolitiskt.

För det andra måste utbildning och forskning hålla internationellt konkurrenskraftig kvalitet. Ett innovationspolitiskt ramverk föreslås som modell för kunskapsuppbyggande och kunskapsomvandlande åtgärder krävs, vilka båda krävs för långsiktigt uthållig tillväxt.

Industrins Ekonomiska Råd är en rådgivande grupp bestående av fyra ekonomer som är oberoende av parterna. Rådet lämnar utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor på uppdrag av bland annat Industrikommittén. De medverkande nationalekonomerna är Pontus Braunerhjelm, Olle Djerf, Håkan Frisén, och Henry Ohlsson.

Läs mer om Industrins Ekonomiska Råd och rapporten ”I finanskrisens kölvatten – risker och utmaningar” på Industrikommitténs webbplats.