Samhällsentreprenörskap i teori och praktik

img_9-10dec_Morin_TerjesenDen 9-10 december arrangerades en konferens som utgjorde startskottet för ett treårigt projekt om samhällsentreprenörskap. Siri Terjesen, Bengt Johannisson och Elisabeth Sundin gav en forskningsmässig kunskapsöversyn över fältet med internationella utblickar och Arvid Morin medverkade med sitt företag Ung Omsorg som samhällsentreprenör i praktiken.

Läs referatet från konferensen