GEM: Miljontals entreprenörer skapar nya jobb

GEM_logo_512pxIdag är 250 miljoner människor mellan 18-64 år aktivt engagerade i att starta eller driva nya företag. Det visar 2010 års rapport från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) som undersökt och analyserat den entreprenöriella aktiviteten i 59 länder. Rapporten Sverigelanseras på Småföretagsdagarna den 27 januari.  

I rapporten framhävs att ca 63 miljoner av dessa tidiga entreprenörer räknar med att anställa minst fem personer under de kommande fem åren. 27 miljoner tror att behovet att anställa är högre, att de behöver tjugo eller fler människor i nya jobb. Entreprenörskapets potentiella bidrag till att skapa fler arbetstillfällen över hela världen är därmed av stor vikt för den ekonomiska tillväxten.

Under 2010 tillfrågades mer än 175 000 människor och över 3 000 nationella experter i 59 länder runt om i världen. Rapporten omfattar över 52 procent av världens befolkning och 84 procent av världens BNP. Forskningen sker genom ett internationellt nätverk av nationella akademiska forskargrupper. Entreprenörskapsforum ansvarar för den årliga nationella undersökningen inom ramen för GEM. Den svenska rapporten baserad på 2010 års undersökning ges ut under våren.

Årets undersökning genomfördes i en värld som fortfarande kämpar för att komma ur den internationella lågkonjunkturen och ett antal nationer genomgår fortfarande stora reformer i ansträngningarna att stabilisera sina ekonomier.

I GEM-rapporten visar att på Irland, en av EU: s mest drabbade ekonomier, uppfattade befolkningen färre möjligheter för företagande så tidigt som 2007, året innan krisen slog till. GEM-forskningen visar att antalet nya företag föll på Irland några år innan lågkonjunkturen började samt att ett lägre antal entreprenörer startar nya företag under lågkonjunkturen. Andelen entreprenörer som startar ett eget företag av nödvändighet har dock stigit markant.

 

 – Detta tyder på att människor tenderar att behålla sina jobb snarare än att ta risken att starta ett nytt företag strax före en recession. Under en lågkonjunktur drivs dock somliga till entreprenörskap för att i över huvud taget skaffa sig en inkomstkälla, säger Niels Bosma, en av rapportens tre medförfattare.

– Samtidigt hävdar en betydande del av de tillfrågade företagarna att de också sett nya affärsmöjligheter uppstå ur lågkonjunkturen, fortsätter Bosma.

GEM-rapporten betonar att för att påverka och stärka den ekonomiska utvecklingen behöver ett land se över sina åtgärder för att främja entreprenörskap i mer generella termer, till exempel åtgärder som sporrar tillväxt, gnistor som göder innovation och uppmuntrar deltagande på den internationella marknaden för att kunna stimulera nystart av än fler företag.

Läs 2010 års GEM-rapport vars huvudförfattare är José Ernesto Amorós, Niels Bosma och Donna J Kelley.

Rapporten Sverigelanseras på Småföretagsdagarna den 27 januari. Läs mer och anmäl dig!