Female Entrepreneurship – Myths and Realities

HouseofSweden_webbSarah Iqbal och Svetlana Bagaudinova, båda Världsbanken, medverkar i ett frukostseminarium på temat kvinnors entreprenörskap i House of Sweden den 15 mars. Professorerna Pontus Braunerhjelm och Elisabeth Gatewood medverkar också liksom svenska och amerikanska entreprenörer. Arrangörer är Entreprenörskapsforum och den svenska ambassaden i Washington D.C.