Näringspolitiskt forum – ny arena för företagandets roll

N ringspolitiskt forum2 (2)Entreprenörskapsforum startar en ny arena för att sätta fokus på förutsättningarna för det svenska näringslivets utveckling och en långsiktigt uthållig tillväxt. Tanken är att hålla regelbundna policydiskussioner om frågor som behöver lyftas fram i den ekonomisk-politiska debatten. Ordförande för det första styrgruppsmötet är Per Adolfsson, VD Microsoft Sverige.