Affärsplanens betydelse för nystartade företags resultat

WorkingPaper_banner_webb2Affärsplaner är något som används flitigt i allt från bankkontakter till att få en organisation att jobba i samma riktning. Har en affärsplan någon betydelse för resultatet i nystartade företag? Den frågan försöker Benson Honig och Mikael Samuelsson belysa i ett nytt working paper.

Affärsplanen används också bland lärare och utbildare i entreprenörskap. Nästan alla kurser inom entreprenörskap har en obligatorisk affärsplan. Frågan är om den har någon betydelse för start-ups. Tidigare forskning är i motstridig och en del av den visar att affärsplanen har en positiv betydelse och en del visar att den har en negativ betydelse eller ingen betydelse alls. Problemet med tidigare forskning är att den använt mycket korta tidsserier. Den längsta studien är baserad på data som sträcker sig över två år. Vår studie baserar sig på en longitudinell studie av ett slumpmässigt urval av 623 start-ups i Sverige som vi följt i över sex år.

I korthet kan vi konstatera att affärsplanering har viss betydelse för överlevnad men bara begränsat samband med mer affärsmässiga resultat som försäljning, vinst, antal anställda

Författarna  är Benson Honig, McMaster University, DeGroote School of Business och Mikael Samuelsson, Stockholm School of Economics.

Ladda ned artikeln:

>> Business planning and venture level performance: Challenging the institution of planning (.pdf)