Värdeskapande styrelsearbete i små och entreprenörsledda bolag

styrelseakademi_panelDen 4 april arrangerade Entreprenörskapsforum och Styrelseakademien ett gemensamt seminarium om värdeskapande styrelsearbete. Jonas Gabrielsson, docent, Lunds universitet, presenterade sin forskning medan Lars-Erik Forsgårdh, ordförande Styrelseakademien och tidigare ordförande i Aktiefrämjandet, och Catharina Lagerstam, konsult och styrelseproffs, följde upp med kommentarer

>> Läs referatet