Braunerhjelm om Borgs vårbudget

Anders_Borg_webbFinansminister Anders Borg presenterade den ekonomiska vårpropositionen för Liberala ekonomklubben, ett möte som huserades av Entreprenörskapsforum och PwC. Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum, modererade övningen och lämnade förslag på angelägna regeringssatsningar.

Anders Borg kunde nöjt konstatera att Sveriges ekonomi växer i snabb takt, arbetslösheten sjunker och de offentliga finanserna väntas visa överskott redan i år. Han menade att förutsättningarna för att regeringen ska kunna genomföra åtgärder för fler i arbete och en förbättrad välfärd har stärkts.

–I ett läge då många andra länder lider av åtstramningar och svaga ekonomier växer Sveriges ekonomi sig allt starkare. Det ska vi utnyttja för att se till att fler kommer i arbete och att satsningar på välfärden kan genomföras. Samtidigt är det viktigt att vi i en fortsatt osäker omvärld med hög skuldsättning och stora underskott ser till att bygga upp överskott så att vi kraftfullt kan hantera framtida kriser, sa finansminister Anders Borg.

Entreprenörskapsforums VD, professor Pontus Braunerhjelm, menar att regeringen har mer att göra när det gäller att skapa förutsättningar för att öka tillväxten.

–Utmaningarna för svensk ekonomi är att skapa ett företagsklimat som gör att vi kan behålla företag och få in nya företag. Den svåra frågan är hur man riggar ett skattesystem som främjar mer av risktagande, entreprenörskap och innovation, menade Braunerhjelm.

Läs mer om 2011 års ekonomiska vårproposition »

Läs Pontus Braunerhjelms kommentarer till vårbudgeten i Svenska Dagbladet: Svåra utmaningar väntar regeringen och Tufft för arbetslösa.