Entreprenörskapspolicy och tillväxtmöjligheter i utvecklingsländer

Paul Reynolds, Elizabeth Gatewood och David StoreyICSB-konferensens tredje dag startade med två pass i plenum. Tre professorer tillika pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research diskuterade kopplingen mellan forskning och policyutveckling på entreprenörskapsområdet.