Företagsavknoppningarna mer än tio gånger fler

Beslutsfattare vänder ofta blicken mot forskningsvärlden och innovativa företag för att hitta källan till potentiellt snabbväxande och välståndsskapande företag. Men finns det en grundläggande skillnad mellan spin-off-företag från universitet kontra företagsvärlden?