Innovationer en förutsättning för framtida konkurrenskraft

Ökade investeringar i FoU är nödvändigt för den framtida konkurrenskraften och två tredjedelar av de innovativa småföretagen i Sverige bedömer att de kommer att öka sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete framöver. Det framkom i en ny undersökning som presenterades i Almedalen.