11-08-10

Clas Wahlbin in memoriam

Vi inom Entreprenörskapsforum har sorg sedan vi nåtts av budskapet att Clas Wahlbin, född 1945, har avlidit efter en tids sjukdom. Clas var styrelseordförande i Entreprenörskapsforum (tidigare Forum för småföretagsforskning, FSF) under två perioder, den senaste avslutades så sent som 1 juli 2011. Som styrelseordförande var han i högsta grad delaktig i det förnyelse- och förändringsarbete som skedde i såväl FSF som Entreprenörskapsforum. Clas var en inspirerande och entusiasmerande styrelseordförande. Vi som hade förmånen att arbeta med honom känner stor saknad efter en konstruktiv ledarperson och en vän.

Pontus Braunerhjelm, Vd Entreprenörskapsforum, Anders Lundström, tidigare Vd samt Entreprenörskapsforums personal.