Braunerhjelm i Svenska Dagbladet om skuldkrisen

Risken för en djup recession bör tas på största allvar. Finansministern gör rätt i att vara försiktig med utgifter, men en ”time-out” från reformpolitiken är fel väg. Politiken måste fokusera på vad som skapar tillväxt.

Läs mer »