Generationsskiften i ägarledda bolag panel 2 webb 240