Grönt riskkapital

Många har höga förväntningar på cleantech-sektorn när det gäller att avhjälpa miljöproblem. I omställningen mot ett hållbart samhälle har innovationer en nyckelfunktion. Tanken är att innovationer ska utvecklas till bärkraftiga företag, men hur ser vår kunskap om riskkapitalinvesteringar i denna bransch ut? Det var den övergripande frågeställningen Entreprenörskapsforums seminarium.

 

Läs referatet »