Entreprenöriella universitet

Den 2 december lanserade vi rapporten Vad är entreprenöriella universitet och ”best practice”? författad av professor Lars Bengtsson, BTH. Det är den första rapporten ur vår mötesplats Näringspolitiskt forum som fokuserar på förutsättningar för det svenska näringslivets utveckling och en långsiktigt uthållig tillväxt. Rapporten behandlar universitetens och högskolornas roll som innovationsmotorer.

Ladda ner rapporten »