Swedish Economic Forum 2011

På Swedish Economic Forum 2011 lanserades rapporten Ett innovationspolitiskt ramverk – ett steg vidare. Årets rapport fokuserar på hur den ekonomiska politiken kan utformas för att kunskap ska omvandlas till samhällsekonomiska nyttigheter, dvs. den andra pelaren i det innovationspolitiska ramverk som lanserades i förra årets rapport. Vid konferensen träffades svenska och internationella forskare och experter, entreprenörer, beslutsfattare och politiker för att diskutera utformningen av den innovationspolitiska agendan.

 

Läs referatet och ladda ner rapporten »