Småföretagen och skuldkrisen

Mot bakgrund av den tilltagande skuldkrisen bjöd Entreprenörskapsforum in till en konferens om skuldkrisen, småföretagen och de globala utmaningarna. Medverkade gjorde svenska och internationella forskare, experter, företagare och politiker.

 

Läs referatet »