Universiteten som innovationsmotorer

Den 2 december lanserades Näringspolitiskt forum – Entreprenörskapsforums nya mötesplats som fokuserar på förutsättningar för det svenska näringslivets utveckling och en långsiktigt uthållig tillväxt. Vid lanseringen presenterades rapporten Vad är entreprenöriella universitet och ”best practice”? av professor Lars Bengtsson, BTH.

 

 

Läs referatet »