Unga forskarpriset 2012

Årets mottagare av Unga forskarpriset är Martin Andersson, professor CIRCLE, Lunds universitet och Karl Wennberg, docent Handelshögskolan i Stockholm. Båda har på kort tid etablerat sig som Sverige ledande forskare inom sina respektive discipliner.

Martin Anderssons och Karl Wennbergs forskning har beröringspunkter men skiljer sig också åt i flera avseenden. De förenas i sitt intresse för erfarenhetsbaserade mikroekonomiska frågeställningar inom industriell dynamik och tillväxt.

Martin Anderssons forskning ligger i brytpunkten mellan ekonomisk geografi, innovation och entreprenörskap samt tillväxt på regional nivå. Karl Wennberg har specialiserat sig på företags uppkomst och nedläggning, betydelsen av detta för ekonomisk utveckling och tillväxt samt sambanden mellan utbildning och entreprenörskap.

 

– De båda har på kort tid etablerat sig som Sveriges ledande forskare inom sina respektive discipliner, säger Bo Carlsson, professor vid Case Western Reserve University, och ordförande i priskommittén.

Båda forskarna har demonstrerat avancerade kunskaper i att tillämpa sofistikerade analysmetoder. Dessutom har de publicerats i såväl vetenskapliga tidskrifter som i mer populära sammanhang, vilket har gjort deras insikter tillgängliga för en vidare krets.

 

Läs mer om Unga forskarpriset »

Läs Karl Wennbergs essä om sin forskning »