AstraZeneca en väckarklocka

Med anledning av AstraZenecas beslut att lägga ner all forskning i Södertälje bjöd Entreprenörskapsforum in till en diskussion om vad nedläggningen betyder för Sverige som forsknings- och kunskapsnation. Vad betyder det för produktionen på längre sikt om forskningen utlokaliseras?

Läs referatet »