Sverige lever farligt

Huvudledaren i DN efterlyser en tydligare innovationspolitisk strategi. Sveriges starka position kan snabbt förändras. Mer kan göras för att förbättra villkoren för företag med kunskapsintensiv verksamhet och innovationskraft. Regeringen uppmanas att hämta idéer hos Entreprenörskapsforum.

Läs artikeln »

Ett innovationspolitiskt ramverk »