Svensk innovationskraft leder inte nödvändigtvis till tillväxt

Sveriges höga FoU-satsningar och resultat i termer av teknologiutveckling inte nödvändigtvis leder till tillväxt i Sverige, men bidrar trots det till företagens och landets konkurrenskraft. Det är en av slutsatserna i en ny policysammanfattning skriven av Olof Ejermo.

Artikeln ger en genomgång av grundläggande begrepp inom innovationsekonomi och vänder sedan blicken motSverige för att beskriva Vilka tar fram innovationer? Hur ser den geografiska fördelningen av innovationsverksamhet ut? Vad är effekterna avinnovationsverksamhet?

>> Ladda ned ”Svensk innovationskraft – Ett innovationekonomiskt perspektiv” (.pdf)

.