12-03-19

Med livet som affärsidé

– Man dör inte av ålderdom. Man dör av sjukdom, säger
Mouna Esmaeilzadeh, som efterlyser ett paradigmskifte. Synen på vad som är en ”naturlig död” har förändrats genom åren. För hundra år sedan dog människor av en banal halsfluss, idag dör man av hjärtinfarkter. Men idag har vi möjligheten att förhindra detta!

Det stora felet är att vi, även inom sjukvården, inte är vana vid att tänka preventivt, menar Mouna Esmaeilzadeh. I stället för att förhindra t.ex. en hjärtinfarkt väntar man tills hjärtinfarkten inträffat och försöker sedan förhindra en andra hjärtinfarkt

Mouna Esmaeilzadeh tycker att man borde tänka mer preventivt. En del av det som är farligt går dessutom att förhindra tämligen enkelt. Som t.ex. heliobacter. En bakterie som finns hos ungefär 30-40 procent av befolkningen, men som 80 procent inte märker av att de har, och som kan orsaka magcancer. Något som så gott som alltid leder till döden, men som enkelt kan botas med en veckas antibiotikakur.

Ett grundläggande fel är att den traditionella hälsoundersökningen inte hängt med i utvecklingen. Trots alla medicinska framsteg som gjorts har man i stort sett samma perspektiv i dag som för flera decennier sedan.  Mouna Esmaeilzadeh jämför med en bilbesiktning.

– Förr när man inte besiktigade bilarna körde man tills man fick motorstopp. I dag är det samma sak med vår hälsa. Vi har möjligheten, men hälsoundersökningarna har inte hängt med i den medicinska utvecklingen.

All forskning visar att vi lever längre och längre. För hundra år sedan levde människor till de blev 40-45 år i snitt, men i dag lever vi i Sverige ca 80 år i snitt. Och det finns ingenting som säger att vi människor inte kan leva ännu längre, framhåller Mouna Esmaeilzadeh. Idag dör vi nämligen inte av ålderdom utan av sjukdom. Men en än viktigare parameter än livslängden är livskvaliteten: Trots att vi lever i drygt 80 år är antalet friska levnadsår i snitt endast 67 år, vilket innebär att de flesta svenskar lever med en allvarlig sjukdom de sista 15 åren av sina liv.

Idén till SciLife föddes delvis ur grundarnas missnöje med hur sjukvården fungerade. Mouna Esmaeilzadeh arbetade som läkare och hon upplevde det som frustrerande att se svårt sjuka patienter i 40-50-års åldern som hade drabbats av sjukdomar som enkelt kunde ha förhindrats. Den andra grundaren, Katja Leonova, som är kemist, men kommer från en släkt fylld av läkare, upplevde det som frustrerande att hon på grund av sin (låga) ålder och avsaknad av sjukdomshistorik inom familjen inte kunde erbjudas en hälsoundersökning anpassad efter hennes personliga förhållanden. Att vara uppvuxen i Ryssland, ett stenkast från Tjernobyl, innebär en förhöjd riskprofil för olika slags cancersjukdomar.

Sjukvården är alldeles för inriktad på att bota symptom, inte på att förebygga sjukdomar, menar SciLife Clinics grundare. 7 av 10 svenskar lider och dör i onödan i sjukdomar som hade kunnat upptäckas och enkelt åtgärdas. SciLifes koncept bygger på vanlig skolmedicin och vilar på tre ben: genetik, livsstil och medicinsk diagnostik. SciLife tar ett helhetsgrepp om hälsan och kartlägger riskfaktorer och tar fram individualiserade skräddarsydda åtgärdsprogram.

– Vi är länken mellan den vanliga kliniken och forskningen. Vi minimerar avståndet till forskningsvärlden så att människor kan ta del av dess frukter idag och inte behöva vänta i ytterligare 30 år, förklarar Mouna Esmaeilzadeh.

Katja Leonova berättar att hon och Mouna Esmaeilzadeh hade förväntat sig att att finna en liknande affärside, t.ex. i USA, men att de, till sin förvåning, inte gjorde det. De ”tömde sina fickor” och startade SciLife i slutet av 2009. Affärsmodellen bygger på att de outsourcar verksamheten, vilket gör att de fasta kostnaderna är låga. I stället hyr de medicinsk utrustning när det behövs, vilket, förutom flexibiliteten, också har den fördelen att de kan hålla sig ajour med den modernaste tekniken.

SciLife har visat ”svarta siffor hela tiden” och har på ett år nästan tredubblat sin omsättning, och har idag tre heltidsanställda (inklusive grundarna). Till sin hjälp har Katja Leonova och Mouna Esmaeilzadeh över 20 stycken medicinska experter som de samarbetar med. På SciLife Clinic bedrivs också forskning av olika slag, bland annat en hälsoekonomisk studie där den preventiva approachen jämförs med dagens sjukvård vad gäller samhällsekonomiska kostnader för t.ex. screening av helicobakter.

Att ge upp tryggheten i form av fasta anställningar var inget som avskräckte dem.

– Det handlar om mindset; den dagliga spänningen. Fungerar det eller fungerar det inte?, berättar Katja Leonova, som också tror att hennes bakgrund spelar in. Ryssland saknar de sociala skyddsnät som vi tar för givna i Sverige, vilket påverkat hennes inställning till risktagande.

Mouna Esmaeilzadeh menar också att de inte hade något riktigt val. Att starta SciLife var deras mission.

– Det vore oetiskt att låta bli. Har vi kunskapen att förhindra människor från att bli sjuka måste vi göra det. Det här är framtidens medicin. Det här borde alla läkare syssla med.

En undersökning kostar från drygt 10 000 till dryga 50 000 kr. Att det skulle vara för dyrt avfärdar Mouna Esmaeilzadeh med att det först och främst är en fråga om inställning.

– Det finns ingenting som man bör prioritera högre än sin hälsa.

Mouna Esmaeilzadeh och Katja Leonova tror också att inställningen kommer att ändras framöver. Fler kommer att se samhällsnyttan. Det finns stora hälsoekonomiska vinster med att ”fånga saker i tid”.

För närvarande befinner sig SciLife i en expansionsfas. Under våren öppnar man ett kontor i Köpenhamn. Och folk i USA och Singapore är intresserade av verksamheten. Ett världsunikt koncept i kombination med att hälsan är ett världsomspännande fenomen gör att det saknas gränser.

– Om 10 år är vi ”all over the world”, säger Katja Leonova och Mouna Esmaeilzadeh.

FAKTA

Mouna Esmaeilzadeh, 31 år. Född i Iran, flydde med sin familj till Sverige som treåring. Läkare och hjärnforskare från Karolinska. Grundare och vd för SciLife Clinic.

Fritidsintressen: Stort musikintresse (har gått på Kungsholmens musikgymnasium). Har sjungit med Luciano Pavarotti på hans sista konsert i Sverige. Håller på och ta flygcertifikat.

Katja Leonova, 29 år. Gift. Född i Ryssland. Utbildad i kemi vid Moskvas statliga universitet. Doktorsexamen från Stockholms universitet. Håller på att avsluta en MBA-examen. Grundare och styrelseordförande för SciLife Clinic.

Fritidsintressen: resa, dansa och yoga.