Sverige bör satsa på de små

Sverige har en stor outnyttjad potential inom många områden. Statssekreterare Håkan Ekengren (c) och Stefan Fölster medverkade vid lanseringen av rapporten Hur skapas förutsättningar för tillväxt i näringslivet ? författad av ekon dr Gustav Martinsson.

Läs referatet »