Stor konst och innovativ industri

Hur kunde en småstad av Borlänges storlek omdefiniera den västerländska konsten? Mot bakgrund av Florens betydelse under renässansen ställde Gunnar Eliasson, professor emeritus vid KTH, den frågan vid ett seminarium hos Entreprenörskapsforum.

>> Läs referatet