Ny rapport från Globaliseringsforum


Att vässa konkurrenskraften är en ständig utmaning, och kanske utgör självbelåtenhet det farligaste hotet mot Sveriges relativt gynnsamma position. Medan svenska politiker med rätta kan vara stolta över vad som uppnåtts under de senaste tio åren, pekar rapporten ut två områden som ger anledning till viss oro framöver:

Det första rör interna policyutmaningar, som t.ex. delar av utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Detta är en av de grundläggande utmaningarna för svenska politiker som identifieras i rapporten: Hur kan politiken kontinuerligt utvecklas och förbättras för att stärka svensk ekonomis framtida förutsättningar?

Den andra området berör externa faktorer och hör ihop med världsekonomins strukturförändringar. Exportsektorn och den inhemska sektorn uppvisar helt olika dynamik i fråga om produktivitetstillväxt och förmågan att skapa arbetstillfällen. Detta leder till den andra avgörande frågeställningen för svenska beslutsfattare: Hur behöver den ekonomiska politiken utvecklas för att möta behoven i en föränderlig världsekonomi?

Rapporten Sweden’s Position in the Global Economy är författad av Christian Ketels, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och Harvard Business School. Rapporten är den andra utgåvan från Globaliseringsforum.

>> Ladda ned ”Sweden’s position in the global economy” (.pdf)