Innovationskraft, regioner och kluster

Rapporten Innovationskraft, regioner och kluster – vägen till en framgångsrik innovationspolitik författad av professor Örjan Sölvell och ekon dr Göran Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm, beskriver forskningsläget och debatten inom innovationsområdet med särskild betoning på kopplingen till regioner och kluster.

Ladda ner rapporten »