Klusters betydelse för tillväxt

– Kluster är en blandning av evolutionära krafter och en medveten konstruktion. Professor Örjan Sölvell lanserade rapporten Innovationskraft, regioner och kluster – vägen till en framgångsrik innovationspolitik, under Almedalsveckan.

Läs referatet »