RegBlog: Arbetsmarknadsregleringar ger enkelspårig pendling

Entreprenörskapsforums forskningsledare Johan Eklund lyfter fram ett tydligt exempel på hur regler snedvrider den inre marknaden i Europa. På University of Pennsylvanias regelblogg pekar han på den häpnadsväckande asymmetrin i arbetspendlingen mellan Malmö och Köpenhamn.