Innovation och kompetensförsörjning för ekonomisk tillväxt

Den 9-10 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum och Statistiska Centralbyrån, SCB, den årligen återkommande gemensamma höstkonferensen, denna gång på Barkarby gård, Stockholm. Årets tema var innovation och kompetensförsörjning för ekonomisk tillväxt.

Läs referatet »