Ny PS om kopplingen mellan entreprenörskap och kultur

En entreprenöriell kultur sägs ofta utgöra en viktig framgångsfaktor för utveckling av kreativa affärsverksamheter. Men vad är egentligen kultur och vad säger forskningen om hur detta kan relateras till entreprenörskap? I en ny policysammanfattning från Entreprenörskapsforum utvecklas förståelsen för kopplingen mellan kultur och entreprenörskap.

>> Entreprenörskapets kultur – en policysammanfattning (.pdf)