Storföretagen driver kunskapsekonomin

En näringslivspolitik för tillväxt, innovation och sysselsättning i Sverige måste beakta de stora etablerade företagens betydelse i näringslivsutvecklingen och dess roll i kunskapsekonomin.

Läs referatet »