Entreprenörskap – en väg ur krisen?

På DN Debatt: Diskussionen om hur den ekonomiska krisen ska vändas har hittills handlat om traditionell makroekonomisk stabiliseringspolitik. Samtidigt har entreprenörskap och företagande, själva fundamentet för en fortsatt tillväxt, satts på undantag. Det är dags att satsa på en politik som kan dämpa svängningarna i ekonomin, skriver fem ekonomer, bl a Pontus Braunerhjelm.