Swedish Economic Forum Report 2012

Världen går 2013 in i sitt sjätte krisår. Kan entreprenörskap vara en väg ur krisen när traditionell makroekonomisk stabiliseringspolitik misslyckats vända den negativa trenden? I årets Swedish Economic Forum Report: Entrepreneurship, norms and the business cycle visar ny forskning att policyåtgärder kan dämpa effekterna av en konjunkturnedgång. Sju internationellt verksamma forskare hävdar därmed att entreprenörskap kan vara en möjlig väg ur krisen.

Nya rön om hur entreprenörskap påverkar, och påverkas av, olika faser av konjunkturcykeln presenteras i årets rapport. Vikten av en entreprenöriell kultur och dess normer samt hur dessa samverkar med konjunkturen, undersöks också genom en detaljerad analys av regionala data för Tyskland och Sverige. Slutligen diskuterar rapporten hur den ekonomiska politiken kan dra nytta av dessa nya insikter om sambandet mellan entreprenörskap, konjunktur, arbetslöshet och normer.

Författarna till Swedish Economic Forum Report 2012 är Martin Andersson, professor Lunds universitet, Pontus Braunerhjelm (red.), vd Entreprenörskapsforum och professor vid KTH, Michael Fritsch, professor University of Jena, Tim Lamballais Tessensohn, forskningsassistent, Erasmus University, Simon Parker, docent Richard Ivey School of Business, Roy Thurik, professor Erasmus University och Michael Wyrwich, PhD University of Jena.

>> Ladda ned Swedish Economic Forum Report 2012 (.pdf)

>> Ladda ned policysammanfattningen (.pdf)

>> Läs debattartikeln