12-11-22

Molnets betydelse för svenska entreprenörer

Rapporten Cloud Computing – Challenges and Opportunities for Swedish Entrepreneurs beskriver vad molnet är för något, dess möjligheter och eventuella hot. Entreprenörerna är de som sedan flera år ligger längst fram och fullt ut använder sig av och också utvecklar molnet. Hur kan politiken bidra till en mer dynamisk och tillväxtbefrämjande svensk ”molnmiljö”?

Läs mer »