Entreprenöriell högtidsstund på Swedish Economic Forum

Årets Swedish Economic Forum Report presenterar nya rön om hur entreprenörskap påverkar, och påverkas av, olika faser av konjunkturcykeln.  Lanseringskonferensen blev en diskussion om hur den ekonomiska politiken kan dra nytta av dessa nya insikter om sambandet mellan entreprenörskap, konjunktur, arbetslöshet och normer.