OECD utvärderar svensk innovationspolitik

Pontus Braunerhjelm kommenterade OECD-rapporten Reviw of innovation in Sweden – Overall assessment and recommendations när den överlämnades till näringsminister Annie Lööf.

Läs mer »